Behandeldienst

Ontbreekt het aan een volledig ingerichte behandeldienst? Is specifieke behandelexpertise niet voorhanden? Of is er behoefte aan opschaling van bestaand behandelaanbod? 

Centrum2020 ondersteunt zorgorganisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij de invulling van de behandeling. Dit is mogelijk middels het geheel invullen van de behandeldienst, dan wel als tijdelijke toevoeging op het reeds bestaande behandelteam. 

We signaleren dat een toenemend grote groep cliënten niet de beschikking hebben over specialistische behandeling. Wij hebben de beschikking over een multidisciplinair team van specialistische behandelaren, die vanuit gelijkwaardigheid samen willen werken binnen zorgorganisaties. Om samen de zorg op innovatieve wijze, vorm te geven.
Door het inzetten van de programma’s van Centrum2020 in complexe situaties is kwaliteit van zorg en leven van cliënten vergroot. Centrum2020 werkt autonoom en domein overstijgend. Medewerkers van Linc naar Zorg ontwikkelen zich door expliciete expertise van Centrum2020 als professional. Samen komen we achter de voordeur van cliënten om de juiste structuur neer te zetten. Cliënten ervaren autonomie en regie in het contact. Centrum2020 is voor mij een sparringpartner om een zorgaanbod te ontwikkelen wat recht doet aan onze cliënten. - Tsjerk de Groot, bestuurder Linc naar Zorg
In samenwerking met Centrum2020 is het voor ons mogelijk om op maat de inzet van behandeling tijdelijk op te schalen en/of een specifiek behandeldoel in te kleuren. Doordat er sprake is van tijdelijk toegevoegde expertise, is er sprake van efficiëntie bedrijfsvoering. Centrum2020 is voor Het Houvast een mooie partner in “onze gereedschapskist” voor cliënten met een LVB om op vraag passende zorg te kunnen bieden. - Marc van Bekhoven – oprichter en directielid van Het Houvast 
Eindelijk een training waar we concreet mee aan de slag kunnen en aansluit op onze behoefte. Een die door de coaching on the job ook (meteen) resultaat laat zien! Erg fijn! - Dagmar Staal: Manager Zorg en Dienstverlening Cello Zorg
Centrum2020 heeft ons geleerd om de brug te bouwen tussen de GGZ en de VG benadering. We hebben geleerd om ons precies op het midden te bewegen. Laten we zeggen dat we nu een VGGZ benadering hanteren en dat wij ons daar vooral goed bij voelen. Team heeft handvatten en kan de meest complexe hulpvragen goed begeleiden, maar kan ondertussen ook kleiner reageren op groot gedrag. De samenwerking is zeer prettig en smaakt zeker naar meer! - Lonneke Groothuis: Teamleider Spoedzorg stichting Prisma & manager COT Midden-noord en Zuidoost Brabant