Begeleiding en behandeling Wij bieden ambulant, intensieve begeleiding vanuit ons multidisciplinair team. Kortdurend waar mogelijk, langdurig waar nodig. Wij bieden 7 dagen per week, 24 uur per dag, intensieve begeleiding en ondersteuning aan. Dit kan op basis van WMO, WLZ en JW-indicaties.
Georganiseerde kleinschaligheid In sommige gevallen is er geen oplossing binnen bestaand zorgaanbod. Terwijl er een forse ondersteuningsbehoefte en huisvestingsvraag ligt. Wij bieden in enkele gevallen stand alone, kleinschalig zorgaanbod aan. Met een kernteam van vertrouwde begeleiders. Gericht op het voorkomen óf verkorten van klinische opnames