Wie zijn wij?

Centrum 2020 is een mobiel inzetbaar centrum voor consultatie, behandeling, training & supervisie. Wij geloven dat zorg altijd op maat moet zijn, ongeacht grondslag, financieringsvorm of domein. Ons multidisciplinair team biedt daarom laagdrempelig maatwerk en is flexibel inzetbaar.

Binnen Centrum2020 zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd:

 • Psychiater
 • Arts VG
 • GZ- psycholoog
 • Systeemtherapeut
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
 • Orthopedagoog
 • Gespecialiseerd verpleegkundige / sociotherapeut
Onze roots liggen in het crisiswerk zoals acute psychiatrie, acute zorg binnen de sector VG en (acute) forensische psychiatrie. Onze affiniteit, kennis en kunde ligt daarmee niet bij één specifieke doelgroep maar juist bij de groep die zich niet laat typeren door één specifieke grondslag.

Nieuwsgierig naar onze mensen? Bekijk ons team

Voor wie?
Bij Centrum2020 wordt niet gewerkt met afgebakende doelgroepen of typeringen. De mensen die wij zorg bieden hebben 2 dingen gemeen: ze hebben een hoge ondersteuningsbehoefte en er is sprake van onbegrepen gedrag. Dit komt tot uiting binnen uiteenlopende sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zorg voor verstandelijk beperkten, zorg voor auditief beperkten en de forensische zorg.

Centrum2020 is er voor mensen van 18 jaar en ouder.

Wat doen wij?

Zonder te denken in schotten, grondslagen en domeinen, kijken wij naar de zorg en de vragen die bij teams, management, behandelaren en netwerk zijn ontstaan. Wij leveren daarom altijd maatwerk in antwoord op de vragen die ons worden voorgelegd. Om een zo passend mogelijk aanbod te leveren, verzorgen we een gedegen en vrijblijvende eerste kennismaking. Op basis van de kennismaking doen we een voorstel tot laagdrempelige en gelijkwaardige samenwerking.

Integraal traject

Maatwerk betekent kijken naar wat nodig is. Daarom biedt Centrum2020 zowel korte integrale trajecten als langere trajecten van procesbegeleiding.
 • Integraal traject
 • Procesbegeleiding

 

Een integraal traject van 6 á 8 weken uitgevoerd door SPV/systeemtherapeut en psychiater, waarbinnen dossieronderzoek plaatsvindt en gesprekken worden gevoerd met de cliënt, zijn omgeving en de verwijzer(s).
Op basis van de uitkomst daarvan, wordt een beschrijvend beeld opgesteld. Binnen een integraal traject komen in ieder geval de volgende onderdelen aan bod:

 • (sociaal) psychiatrisch onderzoek
 • systeemtaxatie- en analyse
 • vaststelling conclusie of hypothese - opstellen beschrijvend beeld
 • advies m.b.t. begeleiding, bejegening en/of behandeling
 • advies m.b.t. farmacotherapie
 • procesbegeleiding
 • twee maanden na het afronden van een integraal traject nemen we altijd even contact op voor een update van de huidige situatie

Bij Centrum2020 kunt u ook terecht voor:


Het opstellen van een geneeskundige verklaring aan binnen de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)


Onafhankelijke consultatie bij overschrijding van de urennorm gedurende insluiting van respectievelijk 48, 252, 504 en 1092 uur.

 

Als binnen het integraal traject blijkt dat verdere concretisering en implementatie wenselijk of noodzakelijk is, biedt Centrum2020 een passend traject van procesbegeleiding aan. Dit houdt in dat onze experts zorgdragen voor eventueel vervolgonderzoek en/of de implementatie van de verkregen adviezen.

Begeleiding op de werkvloer
Wij dragen zorg voor het gehele proces, waarbij we ook begeleiding bieden aan betrokken behandelaars, zorgverleners en het netwerk van de cliënt. Dit doen we in de vorm van coaching en supervisie op de werkvloer, maar ook door het trainen van betrokkenen. Deze coaching wordt verzorgd door een gespecialiseerd verpleegkundige of sociotherapeut van Centrum2020.
Vertaling naar praktijk
De sociotherapeut loopt mee binnen het team en is aanwezig bij overdrachten en multidisciplinair overleg. Het team wordt geholpen met het vormen van een visie en onze medewerker zet deze, altijd in samenwerking met en ten dienste van het team, om in concreet beleid. De sociotherapeut van Centrum2020 maakt de vertaalslag en zet deze om naar praktisch handelen vanuit vaak ingewikkelde problematiek, is een sparringpartner en coacht en ondersteunt het team waar nodig.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Behandelingen

Centrum 2020 biedt verschillende behandelingen: Benieuwd wat we voor jouw cliënt kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Training & supervisie

Centrum2020 geeft trainingen naar aanleiding van een traject van consultatie of procesbegeleiding.
Maar ook zonder onze betrokkenheid bij een specifieke cliënt kun je bij ons terecht!

Kennis is essentieel binnen het werken met complexe zorgvragen.
Wij brengen de behoeftes van het team en de ondersteunende diensten in kaart en bieden training op maat.
Zo vergroten we op doeltreffende en efficiënte wijze de kennis en kunde van alle betrokkenen.

Meer informatie over training & supervisie? Neem contact met ons op!

Centrum2020 verzorgt trainingen op diverse gebieden:
Training soort 1

Psychopathologie


 • Hechtingsproblematiek, werken met gehechtheid in de context
 • Mentaliseren bevorderende begeleiding (MBB)
Training soort 2

LVB en bijkomende problematiek


 • Introductie LVB
 • LVB & psychopathologie
 • Seksualiteit bij LVB

Coaching en supervisie


 • Gespreksvoering

Het team

Deze ervaren professionals vormen het multidisciplinair team van Centrum2020:
Teamlid Anthony Djadoenath Teamlid Anthony Djadoenath

Anthony Djadoenath

Psychiater

Ik ben opgeleid als jeugd- en forensisch arts voordat ik psychiater werd. Als psychiater ben ik gespecialiseerd in ontwikkelings- en LVB problematiek, crisishantering, forensische psychiatrie en combinaties hiervan. De uitdaging is steeds de opnieuw unieke puzzel van complexe problematiek leggen en de sleutel tot aansluiting en daarmee vooruitgang vinden.

Teamlid Sabine Mulder Teamlid Sabine Mulder

Sabine Mulder

Psychiater

Ik ben opgeleid als volwassenen psychiater en heb ook veel ervaring met adolescenten en gezinsproblematiek, onder andere in de verslavingssector. De afgelopen jaren heb ik voornamelijk in de spoedeisende psychiatrie gewerkt. Behalve psychiater, ben ik ook juriste en derhalve gespecialiseerd in allerlei medisch/juridische vraagstukken.

Ik kom graag op voor mensen met psychische problematiek die dat op een bepaald moment zelf niet kunnen. Daarnaast probeer ik eraan bij te dragen dat patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen een kwalitatief goed leven kunnen leiden. Ik heb een hekel aan stigmatisering en probeer als psychiater vooral niet te snel ‘labels te plakken’ maar een goed gesprek aan te gaan. Ik denk graag mee in de keten en probeer tot creatieve oplossingen te komen.

Teamlid Maud Dautzenberg Teamlid Maud Dautzenberg

Maud Dautzenberg

Psychiater

Na mijn opleiding geneeskunde ben ik als arts gaan werken binnen de FACT-zorg. Tijdens en na mijn opleiding tot psychiater heb ik me verder verdiept in uiteenlopende gebieden van de psychiatrie, met als belangrijkste gebieden de consultatieve/spoedeisende psychiatrie, verslavingszorg en individuele en groepspsychotherapie. Inmiddels werk ik met de opgedane ervaring in een ambulant team met chronische patiënten.

"In mijn werk als psychiater vind ik het belangrijk om sámen met hulpvragers en diens betrokkenen tot een weloverwogen plan te komen. Luisteren naar ieders verhaal is hierbij onmisbaar. Verantwoordelijkheid en autonomie worden hierdoor een gezamenlijk goed, en samen is er in een behandeling veel meer mogelijk dan alleen."

Lisa Denis

Forensisch orthopedagoog

Ik ben als (forensisch) orthopedagoog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende 4 jaar heb ik (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek begeleid.  

Als orthopedagoog is de samenwerking met direct betrokkenen van de cliënt essentieel. Ik combineer dan ook inzichten en ervaringen van cliënt, begeleiders en/of ouders met mijn eigen expertise. Pas als je het gedrag kan verklaren, kun je het onbegrepen gedrag van de cliënt begrijpen en op zoek gaan naar manieren om dit gedrag (positief) te beïnvloeden. Het uitgangspunt is om gezamenlijk toe te werken naar een verandering waarbij de cliënt zich goed voelt met en in zijn leefomgeving.

Kim Hillen

Arts VG

Ik ben opgeleid als arts verstandelijk gehandicapten en heb inmiddels veel ervaring
met gedragsproblematiek bij een (lichte) verstandelijke beperking met
probleemgedrag en daarnaast verslavingsproblematiek. Ik ervaar het als een
uitdaging om de complexe problemen die de mensen op alle levensgebieden kunnen
ervaren met hen samen in kaart te brengen. Mijn hart ligt bij de creativiteit die dit
vraagt.

Ik houd van de uitdaging om samen met de cliënt en zijn systeem in gesprek te gaan
rondom onbegrepen gedrag en samen tot een plan te komen dat leidt tot een beter
leven en minder onbegrepen gedrag van de cliënt. Samen met de cliënt tot een plan
komen waarbij de cliënt het gevoel heeft zelf een bijdrage te hebben kunnen leveren,
is belangrijk voor mij.

Wendy Fokker – Mulder

GZ-psycholoog

Ik ben opgeleid als kinder- en jeugd psycholoog en arbeids-  en organisatiepsycholoog. Binnen de GZ- opleiding heb ik gekozen voor de specialisatie kind en jeugd. De afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt met adolescenten en (jong) volwassenen binnen zowel de ambulante als klinische context. Mijn specialisatie is LVB in combinatie met psychiatrische problematiek en/ of verslaving, crisishantering en het diagnostiseren en behandelen van complexe problematiek wat zich vaak uit in onbegrepen gedrag.

Ik geloof in verbinden, kijken naar het individu en zijn/ haar context, zoeken naar mogelijkheden en kansen vanuit een transparante samenwerking en ieders eigen krachten en hulpvragen. Dit samenbrengen leidt tot herstel, stabiliteit en nieuwe toekomstperspectieven.

Teamlid Roel Bluijs Teamlid Roel Bluijs

Roel Bluijs

Gespecialiseerd verpleegkundige

Ik kijk, als verpleegkundige, graag scherp naar hoe processen in de zorg verlopen.

"Welke gedachten zitten hier achter en wat betekent dit voor de cliënt en zijn of haar systeem? Is er mogelijk ruimte voor verbetering?"

Het coachen van alle betrokkenen op alle niveaus, om zo diegene met een minder luide stem toch gehoor te geven, daar krijg ik energie van.

Ton Geenen

Gespecialiseerd sociotherapeut

In mijn werkzaamheden als sociotherapeut en teamcoördinator ben ik afgelopen jaren veel bezig geweest met werken in en met zorgteams en heb ik veel gewerkt met cliëntgroepen die complex of moeilijk te begrijpen gedrag vertonen. Dit heb ik gedaan in zowel een woon- als behandelcontext. Ik ben nieuwsgierig aangelegd en vind het interessant om samen met mijn collega's een totaalbeeld zichtbaar te maken. Ik probeer hierin verder te kijken dan diagnostiek of probleemgedrag en vind het belangrijk dat hierin ook het systeem en behandelteam gehoord worden.
Ik haal energie uit het beter kunnen begrijpen en meer voorspelbaar maken van probleemgedrag en breng dit graag en met enthousiasme over. Ik geloof in de kracht van het samenwerken in een team en denk dat het hebben van werkplezier de kwaliteit van zorg verbeterd en maakt dat je trots bent op wat je aan het doen bent.  

Teamlid Naomi Elsen

Naomi Elsen

Gespecialiseerd sociotherapeut

Als sociotherapeut vind ik het belangrijk dat de cliënt zich gehoord en begrepen voelt. Ik kijk naar zijn of haar kwaliteiten en focus me daarnaast op de gebieden waar nog winst te behalen valt. Door middel van coaching van de cliënt en het systeem, probeer ik eenieder zo goed als mogelijk in de eigen kracht te zetten. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen!

Teamlid Paul Pijnenborg Teamlid Paul Pijnenborg

Paul Pijnenborg

Systeemtherapeut & trainer

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige heb ik jarenlange ervaring opgedaan met psychiatrische-, gedrags- en psychosociale problematiek. Daarnaast ben ik opgeleid als systeemtherapeut en NVRG geregistreerd.

Ik geloof in werken vanuit de door cliënten en hun naasten omschreven wensen. “If it ain’t broke don’t fix it”. Cliënten weten vaak zelf wat er niet lekker loopt. Op sommige vlakken missen ze echter de tools om dat te veranderen. Daar ligt voor mij de uitdaging."

Ik ben gespecialiseerd in crisisinterventie, contextuele interventies en herstel van stabiliteit binnen hoog complexe gezinssituaties. Ook houd ik me bezig met deskundigheidsbevordering aan professionals, zodat ook zij cliënten optimale zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Teamlid Ted Broeren Teamlid Ted Broeren

Ted Broeren

Initiatiefnemer

Opgeleid als SPV en later als systeemtherapeut in het werken in een crisogene, hoog complexe context, met als gemene deler vaak het onbegrepen gedrag. Altijd op het snijvlak van LVB, psychiatrie en aanverwante (gedrag)problematiek. Voor mij is de uitdaging om bij dat onbegrepen gedrag gecombineerd met een hoge ondersteuningsbehoefte, in gezamenlijkheid met alle actoren in het systeem, de taal te vinden waarmee betekenis gegeven kan worden aan het gedrag.

Teamlid Kim Hillen Teamlid Kim Hillen

Nina Brouwers

SPV

Al 19 jaar werkzaam binnen de psychiatrie waarvan de laatste 13 jaar als SPV. De afgelopen jaren heb ik werkervaring opgedaan binnen de acute keten en de OGGZ, crisisdienst, gesloten opnameafdelingen, FACT en bemoeizorg. Maar ook in de eerste lijn, als praktijk- ondersteuner bij de huisarts en als consultant binnen diverse gezondheidscentra voor asielzoekers.

Door mijn werkervaring heb ik geleerd dat het belangrijk is om de cliënt en zijn omgeving in hun kracht te zetten, ook al lijkt de situatie soms hopeloos en voelt iedereen zich onmachtig. Niet alleen de cliënt is in crisis maar ook het sociaal netwerk van de cliënt.  Mooi is het om te zien, dat je door het netwerk te versterken ook de crisis bij de cliënt kan verminderen. Een crisis kan het begin zijn van iets nieuws en is een kans om een verbeterde situatie te laten ontstaan.

Contact formulier

Centrum2020 komt graag met je in contact. Als je hier je gegevens achterlaat, nemen wij binnen 24 uur contact op. Je kunt ook zelf contact opnemen met Centrum2020.