Kortdurende inzet (Integraal traject) Wanneer er behoefte is aan een fris perspectief, beweging in het team of begeleiding bij complexe problematiek. Binnen 6-12 weken zorgen we voor een gezamenlijk gedragen visie en praktische oplossingen.
Lees meer
Langdurende inzet (behandeldienst)Een stepped care model wat behandelzorg toegankelijk maakt voor een breed publiek. Langdurige ondersteuning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.  

Lees meer

Problematiek laat zich lang niet altijd in een hokje stoppen.

Door de vele kilometers op onze teller, weten we precies wat een team en de doelgroep nodig hebben. We beseffen dat problematiek zich in de praktijk meestal niet in een hokje laat stoppen. Dus doen we dat ook niet. We werken niet met afgebakende doelgroepen of leeftijden, maar breiden onze expertise uit op meerdere gebieden. Hierdoor werken we domeinoverstijgend en buiten gebaande paden.

Benieuwd wat we kunnen betekenen?

Neem contact op