Borging en implementatie

Ontbreekt het aan een breed gedragen pedagogisch klimaat? Is er sprake van veel incident meldingen? Is er veel verloop en verzuim?

Een breed gedragen pedagogisch klimaat, waarin tegemoet wordt gekomen aan elementaire basisbehoeften, is essentieel in de ontwikkeling van teams en cliënten. De waan van de dag, verzuim, organisatorische oorzaken of beperkt vakmanschap zijn debet aan het ontbreken van een sterk pedagogisch klimaat.

De professionals van Centrum2020 hebben ruimschoots ervaring in het opzetten en bestendigen van een pedagogisch klimaat. Altijd in nauwe samenwerking met team, management en ondersteunende diensten. Wij bieden op maat coaching en implementatie trajecten. In aansluiting op een van de andere onderdelen. Of als op zichzelf staande vraag. Vanuit een vast kernteam, met een praktijkgerichte, hands on aanpak.
Door het inzetten van de programma’s van Centrum2020 in complexe situaties is kwaliteit van zorg en leven van cliënten vergroot. Centrum2020 werkt autonoom en domein overstijgend. Medewerkers van Linc naar Zorg ontwikkelen zich door expliciete expertise van Centrum2020 als professional. Samen komen we achter de voordeur van cliënten om de juiste structuur neer te zetten. Cliënten ervaren autonomie en regie in het contact. Centrum2020 is voor mij een sparringpartner om een zorgaanbod te ontwikkelen wat recht doet aan onze cliënten. - Tsjerk de Groot, bestuurder Linc naar Zorg
In samenwerking met Centrum2020 is het voor ons mogelijk om op maat de inzet van behandeling tijdelijk op te schalen en/of een specifiek behandeldoel in te kleuren. Doordat er sprake is van tijdelijk toegevoegde expertise, is er sprake van efficiëntie bedrijfsvoering. Centrum2020 is voor Het Houvast een mooie partner in “onze gereedschapskist” voor cliënten met een LVB om op vraag passende zorg te kunnen bieden. - Marc van Bekhoven – oprichter en directielid van Het Houvast 
Eindelijk een training waar we concreet mee aan de slag kunnen en aansluit op onze behoefte. Een die door de coaching on the job ook (meteen) resultaat laat zien! Erg fijn! - Dagmar Staal: Manager Zorg en Dienstverlening Cello Zorg
Centrum2020 heeft ons geleerd om de brug te bouwen tussen de GGZ en de VG benadering. We hebben geleerd om ons precies op het midden te bewegen. Laten we zeggen dat we nu een VGGZ benadering hanteren en dat wij ons daar vooral goed bij voelen. Team heeft handvatten en kan de meest complexe hulpvragen goed begeleiden, maar kan ondertussen ook kleiner reageren op groot gedrag. De samenwerking is zeer prettig en smaakt zeker naar meer! - Lonneke Groothuis: Teamleider Spoedzorg stichting Prisma & manager COT Midden-noord en Zuidoost Brabant