Integraal traject

Is de begeleiding of behandeling in een impasse geraakt? Ontbreekt het aan beweging en perspectief bij team en cliënt? Is er behoefte aan een breed gedragen beeldvorming met dito beleid? Of is er behoefte aan een frisse kijk op een bestaande situatie?

Met een multidisciplinair kernteam, bestaande uit een psychiater of Arts VG, systeemtherapeut en sociotherapeut, geven wij samen met team en cliënt betekenis aan onbegrepen gedrag. We contextualiseren het cliënt-profiel en streven naar een breed gedragen beleid voor wat betreft begeleiding, bejegening en behandeling.

Onze sociotherapeut loopt mee binnen het team en is aanwezig bij overdrachten en multidisciplinair overleg. Het team wordt geholpen met het vormen van een visie en onze sociotherapeut zet deze, altijd in samenwerking met en ten dienste van het team, om in een cliënt-profiel. Het betrokken kernteam van Centrum2020 maakt de vertaalslag en zet deze om naar een breed gedragen beleid en praktisch handelen. We zijn een sparringpartner voor behandelaren en management en coachen en ondersteunen het team en de cliënt.

Binnen 6-12 weken staat er een gezamenlijk gedragen beeldvorming. Onze integrale aanpak is gericht op álle betrokken actoren binnen de casus; cliënt, zijn of haar naasten, teamleden, behandelstaf en desgewenst andere echelons binnen de organisatie
Door het inzetten van de programma’s van Centrum2020 in complexe situaties is kwaliteit van zorg en leven van cliënten vergroot. Centrum2020 werkt autonoom en domein overstijgend. Medewerkers van Linc naar Zorg ontwikkelen zich door expliciete expertise van Centrum2020 als professional. Samen komen we achter de voordeur van cliënten om de juiste structuur neer te zetten. Cliënten ervaren autonomie en regie in het contact. Centrum2020 is voor mij een sparringpartner om een zorgaanbod te ontwikkelen wat recht doet aan onze cliënten. - Tsjerk de Groot, bestuurder Linc naar Zorg
In samenwerking met Centrum2020 is het voor ons mogelijk om op maat de inzet van behandeling tijdelijk op te schalen en/of een specifiek behandeldoel in te kleuren. Doordat er sprake is van tijdelijk toegevoegde expertise, is er sprake van efficiëntie bedrijfsvoering. Centrum2020 is voor Het Houvast een mooie partner in “onze gereedschapskist” voor cliënten met een LVB om op vraag passende zorg te kunnen bieden. - Marc van Bekhoven – oprichter en directielid van Het Houvast 
Eindelijk een training waar we concreet mee aan de slag kunnen en aansluit op onze behoefte. Een die door de coaching on the job ook (meteen) resultaat laat zien! Erg fijn! - Dagmar Staal: Manager Zorg en Dienstverlening Cello Zorg
Centrum2020 heeft ons geleerd om de brug te bouwen tussen de GGZ en de VG benadering. We hebben geleerd om ons precies op het midden te bewegen. Laten we zeggen dat we nu een VGGZ benadering hanteren en dat wij ons daar vooral goed bij voelen. Team heeft handvatten en kan de meest complexe hulpvragen goed begeleiden, maar kan ondertussen ook kleiner reageren op groot gedrag. De samenwerking is zeer prettig en smaakt zeker naar meer! - Lonneke Groothuis: Teamleider Spoedzorg stichting Prisma & manager COT Midden-noord en Zuidoost Brabant