BOOST

Bij het BOOST programma ligt de focus op toegang tot domeinoverstijgende kennis. De specialisten uit het Expertisecentrum van Centrum2020 delen hun ervaring en tools om een complexer wordende doelgroep beter te kunnen begrijpen. Deze modules geven zorgprofessionals de kans om zich vakinhoudelijk te ontwikkelen. Hieronder vind je meer informatie over wat dat betekent.

Wat is je behoefte?

Laat het ons weten
Voor zorgprofessionals die willen groeien.
De afgelopen jaren is de zorgvraag van cliënten veranderd. Dit betekent dat zorgprofessionals behoefte hebben aan verdieping en verbreding van hun kennis. Een veranderende doelgroep vraagt nou eenmaal om een nieuwe aanpak. Bij Centrum2020 werken we domeinoverstijgend en staan zorgprofessionals bij in hun ontwikkeling op gebieden waar zij dit nodig hebben. 

We maken zorgaanbod weer passend.
Met verdieping op onderwerpen zoals LVB en sociaal emotioneel functioneren, gehechtheid en trauma sensitief werken, de-escalerend werken en meer, bevatten deze modules een hoop waardevolle informatie die meteen toegepast kan worden op de werkvloer.
Leer je cliënt beter te begrijpen.
Vanuit ons Opleidingscentrum geven we je een handige toolkit mee aan kennis, die de basis vormt voor een betere omgang met complexer wordende cliënten. Samen brengen we in kaart waar behoefte aan is. Door de vele kilometers op onze teller, weten onze experts precies wat jij en je doelgroep nodig hebben om verder te komen.

Dat wil ik