ULTIMATE

Bij het ULTIMATE programma is er naast toegang tot domeinoverstijgende kennis, nog meer focus op zelfontwikkeling en het versterken van teams. Naast het inbrengen van specifieke casussen, worden zorgprofessionals intensief gecoacht door onze experts in het werkveld. Maar het meest unieke aan dit programma is dat we een complete analyse uitvoeren van de organisatie of een team. Door slim te toetsen kunnen we advies geven waarmee we reductie van verzuim en hoge PNIL-kosten garanderen. Hieronder vind je meer informatie over wat dat betekent. 

Wat is je behoefte?

Laat het ons weten
We delen onze expertise. 
Deelnemers van dit programma krijgen toegang tot alle aanvullende modules. Met een waardevolle mix van domeinoverstijgende vakinhoud en zelfontwikkeling zorgen we er samen voor dat je jouw nieuw opgedane kennis meteen kunt gebruiken op de werkvloer. Uiteindelijk willen we allemaal een verschil kunnen maken. Voor je cliënten, maar ook voor jezelf. 

Intensieve coaching door onze experts.
We leggen nog meer focus op een persoonlijke benadering en coaching on the job. Gedurende de ULTIMATE experience worden zorgprofessionals intensief gecoacht door de experts uit ons Expertisecentrum. Zij kijken mee naar specifieke casussen en lopen mee in de praktijk om doelgericht te verbeteren.
We garanderen reductie verzuim en PNIL-kosten.
Met behulp van data science en AI, verzamelen we belangrijke informatie binnen jouw organisatie. We hebben een uniek dashboard ontwikkeld waardoor je inzicht krijgt in alle mogelijkheden:
  • Creëer inzicht in teamdynamiek > versterk samenwerkingsvaardigheden.
  • Tevredenheid van medewerkers > meer werkgeluk.
  • Financiële en inhoudelijke kansen > stabiliteit en groei.

Zo gaan we strategisch aan de slag met verbetering van het individu, teams en processen. Dit is zo effectief gebleken, dat we met inzet van dit programma harde afspraken durven te maken over reductie van verzuim en PNIL-kosten.

We brengen behoeftes in kaart en geven direct inzicht in waar focus nodig is. Om jouw organisatie voor te bereiden op uitdagingen van de toekomst en tegelijkertijd direct te kunnen besparen. Zo ga je slim en duurzaam te werk, op een manier waar iedereen blij van wordt.

Dat wil ik