Systeemtherapie
Systemisch / contextueel werken
De methodiek van systeemtherapie wordt door Centrum2020 ook ingezet in situaties waarbij het minder gaat om een therapeutische- of behandelinterventie. Wij noemen dit dan systemisch – of contextueel werken. Deze inzet is vaak passend binnen samenwerkende teams waar men vastloopt in communicatie of de sfeer niet bijdraagt aan een positief werkklimaat. Vaak blijkt er sprake van een onderstroom van gevoelens, gedachten, aannames, coalities of andere issues die groei belemmeren.

Samenwerken
Wij hanteren een collaboratieve manier van werken. Dat wil zeggen dat we aansluiten bij de wens van onze cliënt / opdrachtgever. Samenwerken en van daaruit doelen stellen is naar onze mening het meest effectief. Dat wil zeggen dat we werken vanuit een niet oordelende insteek waarbij wij zorgvuldig zullen omgaan met het geven van adviezen.  Wanneer we samen concluderen dat er ruimte en noodzaak is om meer sturend te werken dan kunnen we dat in overleg met elkaar toepassen.
Het multidisciplinair werken met een individuele cliënt kan een mooi resultaat opleveren waardoor de cliënt weer verder kan. In veel gevallen is er echter meer nodig voor herstel, omdat niet alleen de cliënt maar ook zijn omgeving uit evenwicht is.  In zo’n situatie is een bredere inzet van hulpverlening noodzakelijk om het tij  te doen keren.

Naasten betrekken
Daarnaast zijn er ook problemen die niet beginnen bij een individueel aangemeld persoon. Vaak ervaren meerdere personen dan een probleem binnen hun onderlinge relaties. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huislijk geweld, en problemen door lichamelijke aandoeningen. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen de cliënt en zijn naasten. Door het betrekken van naasten bij de therapie, treedt er sneller herstel op. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.